ฐานข้อมูลสารบัญวารสารต่างประเทศ คือ คลังสารบัญวารสารภาษาต่างประเทศฉบับล่าสุดและฉบับย้อนหลัง (ปี 2004) จากวารสารภาษาต่างประเทศหลายชื่อเรื่องที่มีให้บริการในหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี 

พัฒนาและดูแลโดย 
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร.
 073 313928-45 ต่อ 1438 อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.